Konferencja

Komitet Honorowy

prof. Czesław Czabała

prof. Adam Frączek

prof. Irena Heszen

prof. Helena Sęk