Konferencja

Komitet Organizacyjny

dr Łucja Bieleninik - Przwodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr Joanna Kozaka
dr Beata Łukaszewska
dr Arkadiusz Mański
dr Aleksandra Szulman-Wardal
mgr Daria Bogucka
mgr Magdalena Jochimek
mgr Daniel Krokosz
mgr Karolina Lutkiewicz
mgr Agata Rudnik - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
mgr Joanna Koss
mgr Natalia Mazurkiewicz
mgr Ilona Poćwierz-Marciniak
mgr Marta Ruszkiewicz